Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA)

L'activitat de recerca del departament es realitza, en la seva major part, a l'IRBLleida. Aquest institut, es va crear amb la finalitat de crear sinergies entre la recerca bàsica, la recerca clínica i la investigació epidemiològica, perquè la investigació biomèdica sigui el motor de la millora de la pràctica clínica diària, en benefici de tota la població. És a dir, abasta una cadena de recerca translacional, des de la investigació bàsica, orientada a la comprensió dels mecanismes fisiològics i patològics de l'organisme humà, fins a la investigació que estudia el comportament de les malalties en grans grups poblacionals.

  Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotècnio)

La col·laboració entre salut i agroalimentació és cada cop més intensa a la UdL. Alguns dels nostres grups col·laboren amb investigadors d'Agrotècnio, especialment en aspectes de biologia de sistemes i biotecnologia en plantes.

  EURECAT: Centre Tecnològic de Catalunya

EURECAT és un centre tecnològic que dona servei a empreses i col·labora amb centres de recerca i univeritats per tal d'aconseguir una transferència tecnològica que permeti la innovació en processos i serveis. El nostre departament hi col·labora especialment en el tema de data science en el sector biomèdic. UERECAT té una seu al Parc Científic i TEcnològica Agroalimentari i és un aliat estratègic de la UdL.

  Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida és una de les principals plataformes científiques i tecnològiques en l’àmbit agroalimentari de tot l’estat espanyol i un pol d’innovació, capaç d’atreure empreses de base tecnològica.