Programa de doctorat en Salut

Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0378 Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

Coordinació del programa de doctorat

Dra. Ester Desfilis Barceló desfilis@mex.udl.cat

Edifici Biomedicina I (IRBLleida, Universitat de Lleida)
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80
E-25198 Lleida
Tel. 973 702 413 

Línies de recerca

Podeu veure l'oferta dels grups a la pàgina del programa

  • Models cel·lulars i moleculars de patologies humanes
  • Estrés en models biològics i envelliment
  • Neurociència i malalties del sistema nerviós
  • Medicina, Infermeria i Salut

  Programa de doctorat en Bioinformàtica

Programa interuniversitari coordinat per la UAB

Responsable del programa de doctorat a la UdL

Rui Alves,
Ph. D Associate Professor
Dept.Ciencies Mediques Basiques
Universidad de Lleida
Montserrat Roig 2
25008 Lleida
Tel: +34 (9) 973702425

ralves@cmb.udl.es

Línies de recerca

Podeu veure l'oferta dels grups a la pàgina del programa

  • Òmiques i Bioinformàtica Molecular
  • Modelització i Simulació de Biomolècules
  • Biologia de Sistemes i Sintètica
  • Ciència de Dades en Bioinformàtica
  • Bioestadística i Modelització Matemàtica en Bioinformàtica