El departament

El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques (CMB) de la Universitat de Lleida (UdL) està encarregat d'organitzar i desenvolupar l'activitat docent i investigadora en 5 àrees de coneixement:

 • Anatomia Patològica
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Genètica
 • Microbiologia

Porta a terme la seva tasca principalment a la Facultat de Medicina, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA), al Campus Universitari Igualada-UdL i en menor proporció a la Facultat d’Infermeria.

El professorat del departament imparteix docència en els Graus de:

 • Medicina
 • Ciències Biomèdiques
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Biotecnologia
 • Doble Titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia (Igualada)
 • Ciència i Tecnologia d’Aliments
 • Infermeria

I en el Màster universitari en Investigació Biomèdica, integrat en el programa de doctorat en Salut.

Tots els grups de recerca del departament participen en l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida). L’IRBLleida, un centre de recerca acreditat per l’Institut Carlos III, es constitueix amb la finalitat de crear sinergies entre la recerca bàsica, la recerca clínica i la investigació epidemiològica, perquè la investigació biomèdica sigui el motor de la millora de la salut i en benefici de tota la població.

Els membres del departament, integrats en aquests grups de recerca, duen a terme des d’estudis en investigació bàsica orientada a la comprensió dels mecanismes fisiològics i patològics de l'organisme humà emprant diferents models d’estudi, la recerca translacional i la clínica, fins a la investigació que estudia el comportament de les malalties en grans grups poblacionals.

Les dades de recerca del departament es poden consultar a la base de dades GREC de la UdL.

Notícies