Des del 2004, any de la seva creació, la UdL forma part del conjunt de 31 universitats que constitueixen la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM). Aquesta associació té com a objectiu fonamental aconseguir la visibilitat d’aquests programes a nivell estatal i polític, per tal d’arribar a la seva consolidació. S’ha de tenir en compte que, en aquests moments, 53 universitats de l’Estat espanyol han implementat i mantenen aquests programes. En aquests moments, la AEPUM ha endegat diverses accions per tal d’obtenir l’homologació dels títols, adreçades tant a les institucions polítiques estatals com universitàries en general.
 
Una d’aquestes iniciatives ha estat la realització d’un projecte de recerca, titulat "Análisis y evaluación de programas universitarios para mayores (AEPUMA)", liderat per la Universitat d’Alacant i en el qual hem participat 15 universitats, que, al mes de juliol de 2005 vam presentar conjuntament a la convocatòria del Programa Nacional de Tecnologías para la Salud y el Bienestar y de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, en el marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), de l’IMSERSO.
 
En aquests moments, podem dir que el projecte ha finalitzat amb èxit, doncs, entre totes les universitats participants (en grups de treball) hem elaborat una anàlisi profunda dels diferents programes per a gent gran que existeixen a l’Estat espanyol i a Europa, amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta realitat i, alhora, proposar, pel futur més immediat, línies d’acció conjuntes que es deriven de l’anàlisi realitzada.
 
El dia 24 de maig de 2007 es van presentar públicament els resultats d’aquesta recerca, en una Jornada Científica: "La formación permanente en la estrategia europea: análisis y evaluación de las enseñanzas universitarias para mayores en España y en Europa", que va tenir lloc a la Dirección General del IMSERSO a Madrid. Aquest mateix any, apareixerà la publicació amb totes les dades d’aquesta anàlisi i els resultats.
 
La participació de la UdL en aquest projecte i la seva pertinença a l’associació ens han permès conèixer de primera mà la realitat d’aquest tipus de programes en altres universitats de forma molt detallada, la qual cosa ha estat un valor afegit i molt important per poder dissenyar el programa i el pla d’estudis d’acord amb els criteris i instruments assajats ja en altres indrets, i, per descomptat, amb la seguretat que aquest coneixement ens ha comportat.

Membres del departament participen periodicament en els cursos organitzats en el contexte del Programa Sènior.
 
Podeu trobar més informació sobre la AEPUM a l’adreça:
 

http://www.aepumayores.org/