Dos professores i dues professores acreditats per la AQU

Quatre noves acreditacions de Recercc per a professors del departament

Descarregar Pdf

Anualment s’obren dos terminis de presentació de sol·licituds per a les figures de professor lector, agregat i catedràtic, l’avaluació de les quals és assumida per la Comissió d’Avaluació de la Recerca i les seves comissions específiques de la AQU Catalunya. En la resolució de la anterior convocatoria dos Professors Agregats i una Professora Agregada del Departament han estat acreditats amb la Acreditació de Recerca Avançada, que obre el cami a la seva promoció a Professors Catedràtics. A més a més una Professora Lectora també ha estat acreditada amb la Acreditació de Recerca que obre el cami a la seva promoció a Professora Agregada.

 

En hora bona a totes i tots!